Monthly Archives: avril 2020

Universitaire citoyen COV19-1

Pòtoprens, 15 avril 2020 Kowona Viris se epidemi sa a ki menase nou menm Ayisyen fi kou gason nan moman jodi an. Konsa li frape anpil lòt peyi deja ki fè epidemi sila pran grad pandemi dapre Oganizasyon Tout peyi yo sou latè nan domèn lasante an (OMS). Men kèk konsèy nou ap pataje avè w ki ka ede w. Nan kontèks sa a nou bezwen chache ekilib nou sou plan sikolojik, pou mantal ou ak sou plan sosyal nan respè konsiy pou pwoteje tèt nou yo. Kòm nou konnen sa deja, apre mezi ofisyèl Leta a te pran nan mwa mas pase an, gen kèk aktivite ki sispann fonksyone, genyen lòt aktivite menm kantite tan pou yo fonksyone an