Pawòl rekonesans pou Konpè Filo ki pa ka mouri

425

Partagez cet article

Pwofesè Victor Benoit bay jounalis Anthony Pascal tout moun konnen sou non Konpè Filo, ki travèse jou ki te 31 jiyè 2020 a, yon ochan. Nan tèks li ekri a, pwofesè a prezante pèsonaj la kòm yon moun onèt, yon demokrat pwogresis, yon militan popilè. Li fè lwanj pou jounalis pwofesyonèl la ki te mennen anpil batay kont diktati Duvalier yo, pou lang ak kilti kreyòl te jwenn plas li merite nan nan sosyete a, epi pou demokrasi boujounen. Pou Victor Benoit, Konpè Filo pa ka mouri. Li fèt pou l rete gwo pye mapou ki nan Kalfou a. LIH Média pibliye tèks la pou pèmèt lektè ak lektris li yo dekouvri kilès Konpè Filo te ye sou kout plim youn nan konpayèl batay li.  

Konpè Filo

Filo, zanmi  kamarad nou

Filo, frè nou

San zatann nou aprann ou travèse

Kou a di pou nou

Kou a di pou tout moun ki konnen ki kalite moun ou ye

Sa vle di yon jounalis pwofesyonèl, yon demokrat pwogresis, yon militan popilè, yon sitwayen onèt ki renmen ede sa k pi pòv yo.

Pèsonn pa p aksepte pou zòt di Filo mouri

Paske moun tankou w paka mouri

Le nou sonje kouraj ou kòm jenn gason nan lane 1970-1980

Anba rejim bout di Diktatè Divalye, ou pa t pè itilize mikwo Haiti Inter

pou bay chak 9è di swa nouvèl san sere kras, nouvèl djanm ki te montre pami jenn yo gen jounalis vanyan patriyòt

Ou pa ka mouri

Lè nou sonje ou te ka montre pèp ayisyen wout pou l pran

Pou l kapote diktati a an « Haïti » ou te konn pran egzanp

Sou sa ki pase an Iran kote pèp peyi sa te chavire rejim CHA a

Egzanp sou pèp Nicaragua ki te ranvèse Somoza

 Yon Diktatè ki te sanble ak Jean Claude Duvalier

Ou pa ka mouri

Lè nou sonje ou te konn bay lapawòl a tout sektè

Sitou moun kite pi meprize nan sosyete a

Ti peyizan kite viktim paske gwo chèf te pran tè yo

Ouvriye ki pa t ka fè sendika

Etidyan ki t ap reklame otonomi ak kanmpis pou inivèsite Deta.

Militan dwa moun ak kèk sitwaywen ki te pran chans kritike prezidans a vi a

Ou pa ka mouri

Lè nou sonje move lavi ou pase pou tout travay sa a ou t ap fè

pou ede pèp ayisyen jwenn wout liberasyon li.

Ti Candio makout fè fèmen w Fò dimanch, yon prizon yo te konn voye moun al pouri

Ti Boule militè kriminèl bat ou nan kazèn Dessalines epi deranje machwè w

An novanm 1980, yo voye w an ekzil sa ki fè ou manje fredi nan Kanada, nan Nouyòk pandan 6 lane.

Ou pa ka mouri

Lè nou sonje pou ki kantite jèn jounalis ou louvri baryè

Lè nou sonje ki kantite jèn ou ede vin patriyòt ak demokrat

 Ou pa ka mouri

Lè nou sonje sèvis ou rann kilti pèp ayisyen an : kreyòl la ou fè anpil jounalis itilize tankou w nan radyo ak televizyon

Respè pou vodou ki se nanm pèp ayisyen an

 Ou pa ka mouri

Lè nou sonje ou pa janm bliye orijin ou menm lè ou vin yon gran jounalis respekte nan anpil peyi sou latè

Ou pa ka mouri

Lè nou sonje pandan w ap kritike konpòtman zòt, ou pa janm rayi pèsonn

Lè nou sonje se yon sèl bagay ki enterese w se : Chanjman pou pèp ayisyen an

Filo, ou se yon kòk bon ras

Men nou konnen ou travèse ak tristès na kè w

Paske ou wè Ayiti sou lagraba

Se pa pou sa ou te kontinye ap goumen

Non ou pa ka mouri

Ou fèt pou rete gwo pye mapou ki nan Kalfou a

K ap simaye bon lidè pou Ayiti

Ou pa fèt pou mouri

Ou pa p janm mouri nan kè ti pèp ou a  

Ou pa p janm mouri na kè nou.

Victor Benoit

Leave Comments