Kout je sou dewoulman 10 lane kongrè MODÒD la nan Milo

97

Partagez cet article

Jan sa te prevwa fèt, kongrè 10 lane Mouvman pou Desantralizasyon ak Devlopman Depatman Nò ak Nòdès ki gen ti non jwèt li MODÒD te tanmen depi jedi 8 oktòb la, nan Lekòl Nasyonal San sousi Milo a. Lansman an te demare nan lè 5è yo pou te bout bò 10 zè nan aswè. Depi nan papòt kongrè, te gen moun Milo tankou nou te ka remake Lucien Wildor ki ta p fè bat bouch sou komin Milo kote kongrè a t ap dewoule a nan sousi pou te moutre richès ak potansyalite komin nan, men tou, pou te rive louvri je sou ansanm pwoblèm lokalite yo a ap fè fas.

MODÒD se yon platfòm ki reyini yon ansanm

nan komin Milo, Grandrivyè, Lakil, Ferye, Sentsizàn, Balenbe ak Vil Okap. Kongrè sila te sitou sèvi pretèks pou rasanble tout komin sa yo nan sousi pou kontinye batay kont sistèm politik ak ekonomik la

Pwofesè Roland Belizaire yon manm MODÒD te prezante lajman laj nan kad kongrè a, tèm, objektif ak ansanm pwen ki gen pou manyen pandan kat (4) jou aktivite sila. Daprè deklarasyon Pwofesè Ekonomi an,

Kongrè sila gen yon doub objektif: Yon objektif politik ki vize ranfòse konviksyon manm yo nan batay mas yo kont sistèm peze souse a epi yon objektif òganizasyonèl ki se rive ranfòse òganizasyon yo epi penmèt yo pi efikas pou patisipe nan chanjman total kapital la.

Pwofesè Roland Belizaire

Kongrè sila ki dewoule anba tèm : « MODÒD 10 zan : nan rezistans, solidarite ak dwa grandèt nou, n ap kontinye transfòmasyon sistèm peze souse a », te sitou jete rega sou sitiyasyon peyi a atravè yon pwen espesifik tankou analiz konjonkti. Anndan pwen sila, diskisyon yo te chita sou pwoblematik/ koze latè a, sou pouvwa, ensekirite epi politik ekonomik. Rapò dyagnostik sou mouvman an te sitou sèvi baz pou dewoulman dezyèm jounen an. Rapò sila te devlope nan twa moman. Nan yon premye tan, kanmarad yo te diskite sou faz EN dyagnostik la ki te mete aksan sou rapò MODÒD kòm platfòm devlope ak divès òganizasyon ki anndan l yo epi kouman òganizasyon sa yo ap evolye. Nan yon dezyèm tan, diskisyon yo te tounen sou divès aktivite MODÒD genyen anndan l. Aktivite sa yo se : Lekòl fòmasyon MODÒD, Koperativ Finans, Pak Solidarite, Alfa MODÒD, Fòmasyon Òganizasyonèl, Aktivite Politik epi Jaden Solidarite. Twazyèm faz la te tanmen sou estati mouvman an epi planifikasyon sou yon kalandriye aksyon pou 10 lane k ap vini la yo.

Ti kout je sou asistans nan Kongrè a

Bò kote divès pwoblèm mouvman an ap konnen, kongrè sila rive moutre aklè youn nan eleman ki enpòtan epi ki kenbe mouvman an se solidarite ki devlope nan mitan chak manm òganizasyon ki anndan MODÒD  epi jefò estrikti a fè pandan 10 lane egzistans li pou l rete granmoun tèt li. Eslogan « grès kochon an kuit kochon an » se idantite ak mak fabrik platfòm nan, manm yo sèmante yo pa p koupe fache ak ideyoloji sila malgre poko gen gwo opòtinite. Kongrè sila se yon egzanp ki moutre aklè mouvman peyizan an pa kaba nan peyi a, gen anpil jefò k ap fèt pou ba l plis fòs. Aksyon MODÒD yo ta dwe egzanp pou tout òganizasyon anndan peyi a, ki enskri tèt yo nan yon lojik batay pou transfòmasyon sistèm nan ak pwogrè sosyal la ta dwe suiv pou akouche yon sosyete kote tout moun se moun, kote tout moun ap viv nan libète ak byennèt total kapital ki marande ak solidarite.

Leave Comments